15.05.2013
System Informacji Przestrzennej dla Lublina

Dnia 8 maja 2013 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Lublin została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne.

Projekt dotyczy rozbudowy systemu informacji przestrzennej na poziomie Miasta Lublin i jest rozwinięciem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”, realizowanego przez Województwo Lubelskie.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zwiększenie efektywności działania administracji publicznej w Lublinie.

  • Termin realizacji projektu: 07.05.2012 – 30.04.2015
  • Całkowita wartość projektu: 4 098 039,00 PLN
  • Wartość dofinansowania: 3 483 333, 15  PLN
RPO
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW