28.09.2017
Nowe projekty Gminy Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, z 13 wybranych do dofinansowania projektów na łączną kwotę dofinansowania 15 862 948,22 zł, Gmina Lublin będzie realizowała samodzielnie lub w partnerstwie 4 projekty:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie + Gmina Lublin tytuł projektu: Otwórzmy przed nimi życie (dofinansowanie: 983 560,19 zł),
- Stowarzyszenie JESTEM + Gmina Lublin tytuł projektu: "Klub Seniora JESTEM" (dofinansowanie: 983 560,19 zł),
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INTEGRA + Gmina Lublin tytuł projektu: Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat (dofinansowanie: 982 895,30 zł),
- Gmina Lublin / Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie tytuł projektu: Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku (dofinansowanie: 3 497 289,15 zł).

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW