04.04.2019
Nabór WOLONTARIUSZY w ramach projektu INTERCULTURE 4S

INTERCULTURE 4S: międzynarodowa działalność wolontariacka przy największych wydarzeniach miasta Lublin: rekrutacja I
W ramach I rekrutacji projektu zapraszamy młodzież z Polski na krótkookresowy trzytygodniowy wolontariat w Lublinie w ramach wydarzeń „Noc kultury” i „Wschód Kultury – Inne Brzmienia”, które odbędą się już na początku lata. Praca wolontariusza, we współpracy z wolontariuszami z Ukrainy, umożliwi zdobycie ciekawych doświadczeń, nowych wrażeń i wiedzy, a także wpłynie na rozwój umiejętności organizowania wydarzeń kulturalnych. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zarządzania projektami w dziedzinie kultury, prowadzone przez ekspertów z Lublina. W ten sposób dzięki projektowi INTERCULTURE 4S młodzież z Polski i Ukrainy będzie mogła wziąć udział w kulturalnych wydarzeniach Lublina, otrzyma unikalny dostęp do know-how oraz doświadczenie organizowania wydarzeń na szeroką skalę w mieście, które inspiruje. Udział w projekcie pozwoli na poznanie Lublina, zdobycie albo rozwój wiedzy o jego kulturze i języku, poznanie nowych kolegów oraz poszerzenie zawodowej sieci kontaktów na poziomie międzynarodowym.

a

Оpis projektu
Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wolontariatu 5 grup po 10 wolontariuszy z Ukrainy i 4 z Polski, którzy wezmą udział w organizowaniu 5 największych międzynarodowych kulturalnych wydarzeniach Lublina w roku jubileuszowym dla miasta oraz Polski obchodzenia 450-lecia Unii Lubelskiej, która jest źródłem inspiracji współpracy Polski, Litwy i Ukrainy, oraz solidarnej przyjaźni narodów Europy. Projekt ma na celu promocję założenia nowej i w tym samym czasie największej europejskiej sieci wolontariatów - Europejskiego Korpusu Solidarności, który rozpoczyna swoją działalność w tym roku.
W ramach pierwszej rekrutacji wolontariuszy, polska i ukraińska młodzież będzie miała możliwość udziału w jednej z grup, z których każda będzie składała się z 10 wolontariuszy z Ukrainy i 4 z Polski:
-          І grupa, „Noc kultury” (20 maja 2019 – 07 czerwca 2019, nie licząc 2 dni dojazdu).
„Noc kultury” jest corocznym festiwalem na Wschodzie Polski, który odbywa się w nocy w pierwszy weekend czerwca. Dziesiątki tysięcy mieszkańców i turystów z każdej strony Europy wychodzą na nocne ulice Lublina, tworząc, dzięki artystom i ludziom kultury, miasto ulicznej magii. Każdy rok programami festiwalu zapełniony jest różnorodnymi wydarzeniami, m.in.: muzyczno-teatralnymi widowiskami, koncertami, wystawami, instalacjami sztuki, szkoleniami. Wszystko to zlokalizowane jest w przestrzeni miasta.
Więcej o wydarzeniu: nockultury.pl
-    ІІ  grupa, „Wschód Kultury – Inne Brzmienia” (17 czerwca 2019 – 05 lipca 2019, nie licząc 2 dni dojazdu)
Festiwal „Wschód Kultury – Inne Brzmienia” będzie trwał 4 dni od 28 czerwca do 1 lipca. Jest corocznym festiwalem, na którym przedstawione są najciekawsze muzyczne koncerty różnego gatunku. Wydarzenie nie jest ograniczone jednym konkretnym muzycznym kierunkiem i prezentuje ciekawych artystów, reprezentujących world music, reggae, jazz, electro, a także muzykę klasyczną czy rock. „Wschód Kultury - Inne Brzmienia” jest wyrazem zderzenia gatunków, tradycji i wpływów kultury.
Więcej o wydarzeniu: https://www.innebrzmienia.eu/
a

Każda grupa będzie mieszkała w Lublinie przez 3 tygodnie, podczas których będzie miała możliwość pomocy przy organizacji wydarzeń kulturalnych, a po zakończeniu wydarzenia zostanie zorganizowane dla wolontariuszy szkolenie z zarządzania projektami z akcentem na finansowanie kultury.
Project „INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture” jest finansowany przez Program Europejskiego Korpusu Solidarności. Więcej o programie: salto-youth.net/rc/eeca/cooperation/languages/ua/esc/, europa.eu/youth/solidarity_en

a

Organizatorzy:
Koordynator projektu i strona przyjmująca: Urząd Miasta Lublin (Polska). Strona internetowa Urzędu: lublin.eu
Partner projektu: Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi (m. Równe, Ukraina). Strona internetowa: nuwm.edu.ua

a

Kto może uczestniczyć?
Do uczestnictwa w dwóch programach wolontariackich zapraszamy młodzież:
-   od 18 do 30 lat (w momencie odbycia programu wolontariackiego),
-   z całej Polski,    
-   aktywną w organizacjach studenckich i społecznych, samorządach studenckich, radach młodzieżowych miasta,  
-  pracującą w  organach samorządu miasta i organach władzy państwowej, a także innych organizacjach czy instytucjach, które zajmują się kulturą,
- menedżerowie eventów kulturalnych i osoby zainteresowane rozwojem kulturalnym i organizacją wydarzeń kulturalnych:
•    Dodatkowe preferencje dla uczestników I grupy [„Nocy kultury”]: animatorzy kultury, a także osoby zajmujące się albo interesujące się teatrem, muzyką, kinem, działalnością muzeum albo turystyką;
•    Dodatkowe preferencje dla uczestników II grupy [„Wschód Kultury – Inne Brzmienia”]: osoby zajmujące się albo interesujące się kulturą muzyczną, a także kinem, literaturą albo sztuką współczesną;
Preferencje dla uczestników wszystkich grup:
- wysoki poziom motywacji do pracy i pogłębienia wiedzy o organizowaniu flagowych wydarzeń oraz zarządzaniu projektami;
- deklaracja wykorzystania otrzymanej wiedzy w projektach swoich miast po powrocie do domu,
- zobowiązanie do uczestniczenia w programie wolontariackim przez cały czas jego trwania (3 tygodnie).

Dla każdego programu wolontariackiego zostanie zrekrutowanych 10 osób z Ukrainy i 4 osoby z Polski. Językiem roboczym jest język polski [angielski jest językiem dodatkowym].

a

Koszty uczestnictwa:
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Organizator pokrywa uczestnikom projektu wszystkie istotne koszty, między innymi noclegi, wyżywienie, koszty dojazdu do i z miejsca realizacji projektu oraz kieszonkowe.

a

Warunki uczestnictwa
Żeby wziąć udział w projekcie, niezbędne jest:
1)    zarejestrowanie się i dołączenie do Programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Żeby rozpocząć proces rejestracji trzeba otworzyć link europa.eu/youth/solidarity i wybrać „JOIN THE CORPS” („dołącz do korpusu”) na dole strony internetowej. Rejestrować się można w dowolny sposób – za pomocą konta w poszczególnych serwisach społecznościach albo przez platformę europejską EU Login,
2)    po udanej rejestracji szczegółowo wypełnić swój profil uczestnika programu, między innymi dodać swoje CV,
3)    skontaktować się z koordynatorem projektu: Monika Kłos, e-mail: mklos@lublin.eu, tel. 81 466 28 53 oraz:
- podać swoje dane kontaktowe, jakie wpisano przy rejestracji, między innymi podany po rejestracji Numer referencyjny uczestnika (Participant Reference Number), który składa się z 10 cyfr. Znaleźć go można w zakładce  „Home” po lewej stronie ekranu w profilu uczestnika Programu,
- wybrać jeden z wolontariackich programów, opisanych wyżej.
a

Etap rekrutacji
W ramach rekrutacji z potencjalnymi uczestnikami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Po niej będzie stworzona lista rankingowa wybranych uczestników – po 10 osób z Ukrainy i po 4 osoby z Polski na każdą z 2 zaproponowanych grup wolontariackich, a także lista rezerwowa. Jeżeli ktoś z listy wyznaczonych uczestników nie przekaże w oznaczonym terminie kopii zakupionego biletu na podróż do i z Lublina, osoba ta będzie skreślona z listy, a jej miejsce zastąpi osoba z listy rezerwowej zgodnie z rankingiem uczestników.
a

Zgłoszenia przyjmujemy na adres poczty elektronicznej oraz telefonicznie:

Andrii Myrovych
e-mail: amyrovych@lublin.eu
tel.: +48 81 466 28 86

a

Informacje dodatkowe
Przygotowanie do wyjazdu:
- po udanym zakończeniu procesu rekrutacji wolontariusz z Polski podpisuje umowę z organizatorem, a wolontariusze z Ukrainy umowę trójstronną z dwoma partnerami projektu, którzy pełnią rolę instytucji wysyłającej i przyjmującej. Umowa będzie regulowała między innymi: zadania i prawa wolontariuszy, obowiązki organizatorów, oczekiwane wyniki nauczania wolontariusza, oraz kwestie zakwaterowania, wyżywienia, czasu roboczego i mentorstwa. W ramach umowy wolontariusz otrzyma komplet informacyjny EKS,
- na miesiąc przed wyjazdem strona wysyłająca wolontariuszy z Ukrainy organizuje przedwyjazdowy trening dla wolontariuszy, podczas którego otrzymają informację o wolontariacie, stronie przyjmującej, planie pracy i procesu nauczania, ogólną informację o państwie i mieście, gdzie odbędzie się program, kwestie organizacyjne na temat ubezpieczenia, koszty przemieszczania się, zamieszkania, wyżywienia, kieszonkowe, czas wolny itd. Podczas treningu wolontariuszy poznają siebie i będą mogli wyrazić swoje oczekiwania, motywację uczestnictwa w projekcie i problemy, które dotyczą uczestnictwa,
- wolontariusze samodzielnie organizują podróż do/z Lublina; czas przybycia uzgadniają z organizacją przyjmującą – zwrot kosztów za podróż nastąpi po podpisaniu umowy, o której mowa powyżej.

a

Organizacja wolontariatu
W ciągu całego programu wolontariackiego, w celu zabezpieczenia jakościowej realizacji projektu, wolontariuszom będzie przyznany opiekun i mentor:
- opiekun – osoba, odpowiedzialna za kwestię logistyki, zamieszkania, odżywienia, ubezpieczenia, a także wsparcie przy rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów wolontariuszy,
- mentor – osoba, odpowiedzialna w kwestiach formalnych, przydziela wolontariuszom zadania i przyprowadza ich na miejsce wykonania zaplanowanych zadań.

Na czym będzie polegała praca wolontariusza w ramach projektu „INTERCULTURE 4S”?
- wsparcie organizowania wydarzeń – promocja wydarzeń w sieciach społecznościowych, stworzenie krótkich promocyjnych filmików, przygotowanie pakietów informacyjnych dla uczestników, artystów i speakerów, przygotowanie list uczestników, identyfikatorów, programu wydarzeń itd.,
- pomoc przy obsłudze wydarzeń – techniczne i logistyczne wsparcie wydarzeń, praca w punktach informacyjnych dla turystów zagranicznych, opieka członków oficjalnych delegacji zagranicznych, które przyjeżdżają do Lublina w czasie wydarzeń, współpraca i dialog z turystami, malarzami, speakerami oraz uczestnikami z wielu krajów.

a

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW