16.10.2017
Kick off Meeting/1st Case Study Meeting

17 październik 2017 w godzinach 9:00 - 14:00 w ramach pierwszego spotkania partnerskiego inicjującego II fazę projektu "Creative Spirits" odbędą się:
1. Warsztaty o tematyce "Od strategii do planowania operacyjnego", w tym:
- Cel projektu Creative Spirits oraz opinie partnerów na temat planowania operacyjnego - Lead Expert Hen Gerritse
- Dobre praktyki w Lublinie - Od strategii do Planu Operacyjnego – Diana Ciszewska, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin
- Znaczenie posiadania jasnych poglądów na temat „wąskich gardeł” w procesie wdrażania ogólnej strategii oraz szczegółowo w zakresie planowania operacyjnego - ONLINE by Peter Ramsden
- Współpraca między sektorem publicznym a kreatywnymi przedsiębiorcami w celu adaptacji strategii w życie - Sarah Jane Hanton
- Dobre praktyki spoza partnerstwa projektowego dotyczące dobrego zarządzania w mieście Eindhoven - Twan de Bruyn - Ekspert Ad Hoc
2. SESJE:
Temat 1 - Znaczenie wskaźników do monitorowania wyników - Sesja prowadzona przez Diana Ciszewska/Marcin Kęćko
Temat 2- Zasady i podejście zapewniające skuteczność realizacji kreatywnej strategii dla gospodarki miasta i tworzenie nowych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem roli sektora prywatnego - Sesja prowadzona przez Sarah Jan Hanton
Temat 3 - Jak organizować wewnętrzne procesy w miastach? Jak przekonać decydentów? Jak zarządzać funduszami zewnętrznymi - Sesja moderowana przez Twan de Bruijn.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW