04.08.2018
Już tylko 50 dni pozostał do startu VII Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

Zapraszamy do udziału w VII Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, który odbędzie się w dniach 24-25.09.2018 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Kongres to miejsce spotkania praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej. Organizowany od 2012 roku przyciąga co roku ponad 1000 osób, chcących aktywnie kształtować rozwój Europy Środkowo-Wschodniej.
Tegoroczna VII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poświęcona będzie budowaniu trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej  w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej. Tematyka Kongresu powiązana jest  z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą  uzyskania niepodległości przez Polskę oraz kilkanaście krajów naszego regionu. Pamięć o powstającym nowym ładzie międzynarodowym i przywracaniu podmiotowości narodów i państw stanowi doskonałą okazję do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, jej tożsamości, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, oraz o potrzebie głębszej integracji i współpracy. Istotnym elementem dyskusji będą także panele poświęcone regionalnym partnerstwom, współpracy transnarodowej i regionalnej.
Przygotowane panele, które podzieliliśmy na 10 linii programowych: Regionalne Partnerstwa, Dziedzictwo i Pojednanie, Demokracja Lokalna, Nauka i Edukacja, Turystyka, Kultura, Innowacje i Biznes, Mobilność, Równość oraz Polityka i Bezpieczeństwo. Odbędzie się również Giełda Grantodawców, która pomoże zwiększyć wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania dostępnych funduszy zewnętrznych. Forum Partnerów będzie okazją do bezpośredniej rozmowy  z  przedstawicielami instytucji samorządowych, pozarządowych i edukacyjnych z Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego.
Panel Otwierający, Forum Partnerów, Giełda Grantodawców oraz linie programowe Kultura, Regionalne Partnerstwa, Dziedzictwo i Pojednanie, Nauka i Edukacja współfinansowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu pt. „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej”.
Kongresowi towarzyszy szereg wydarzeń, o których będziemy informować na stronie internetowej: kongres.lublin.eu.
Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej, między innymi poprzez budowanie środowiska osób i organizacji, które wspólnym głosem będą wypowiadać się w sprawach ważnych dla Europy Środkowo-Wschodniej.

a

   aaaa   aa 

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW