21.05.2013
Dofinansowano rozbudowę DPS "Kalina"

Dnia 16 maja 2013 roku pomiędzy Województwem Lubelskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie a Gminą Lublin została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina” w Lublinie" ramach Programu „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych” realizowanego przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt obejmuje:
- rozbudowę DPS „Kalina” polegającą na rozbudowie I piętra budynku i utworzeniu tam bezpiecznego oddziału dla grupy osób min. z chorobą Alzheimera,
- dobudowę do istniejącego budynku pomieszczeń przeznaczonych na salę do rehabilitacji,
- wyposażenie sali do rehabilitacji oraz nowo powstałego oddziału,
- przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie nowych usług rehabilitacyjnych i aktywizacji pensjonariuszy.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na ogólną poprawę skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych w Domu Pomocy Społecznej.

  • Termin realizacji projektu: 16.05.2013 – 30.09.2014
  • Całkowita wartość projektu: 2 428 680,88 PLN
  • Wartość dofinansowania: 2 064 378,75 PLN
Swiss Contribution Herb

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW