Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii
Pierwszy box
Partner: 
Całkowita wartość projektu: 
908 349,16 PLN
Wartość dofinansowania: 
817 514,24 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
Nazwa programu: 
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
Działanie: 
3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
Priorytet: 
3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
Termin realizacji projektu: 
01.04.2014 - 31.03.2015
Opis: 

Cele projektu:

  1. Utworzenie skutecznej transgranicznej sieci współpracy w sektorze oszczędzania energii.
  2. Przygotowanie proaktywnych młodych liderów do dalszych inicjatyw w sektorze oszczędzania energii w lokacjach, gdzie projekt jest realizowany.
  3. Zapewnienie promocji inicjatyw młodzieżowych oraz wsparcie zatrudnienia młodzieży w sektorze oszczędzania energii.
     

Celem projektu jest wsparcie proaktywnej młodzieży obwodu iwano-frankiwskiego (Ukraina) oraz województwa lubelskiego (Polska) w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji, a także nawiązanie współpracy transgranicznej w sektorze oszczędzania energii.

Projekt zapewni działania, które stworzą nowe zaplecze do wdrażania projektów młodzieżowych i innowacji technologicznych w odniesieniu do działań w zakresie efektywności energetycznej, ochrony zasobów i wykorzystania alternatywnych rodzajów energii.

Projekt również zapewni podniesienie świadomości w zakresie oszczędzania energii oraz postaw proekologicznych wśród młodzieży i społeczności obu lokacji, w których jest realizowany. Młodzież będzie miała możliwość opracowania własnych inicjatyw, które można będzie realizować jako działania, projekty proekologiczne.

Wyszukaj według

Osoby:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW