Projekty kluczowe dla rozwoju współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk
Pierwszy box
Partner: 
Całkowita wartość projektu: 
218 966,00 PLN
Wartość dofinansowania: 
205 346,00 PLN
Źródła finansowania: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nazwa programu: 
Polska Pomoc Zagraniczna 2008
Termin realizacji projektu: 
01.07.2008 - 31.12.2008
Opis: 

Głównymi partnerami w realizacji zadania były miasta partnerskie Lublina: Lwów i Łuck a także miasto zaprzyjaźnione Iwano-Frankowsk, do współpracy zaproszone zostały również lokalne organizacje pozarządowe.

 

Cele projektu

Projekt był kontynuacją działań realizowanych w ramach "Strategii współpracy transgranicznej Lublin-Łuck-Lwów-Iwano-Frankowsk". Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych, którego całkowity budżet wynosi 186,2 mln euro, a przewidywany poziom dofinansowania to 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

 

Efekty realizacji projektu

Projekt pozwolił na rozwijanie dotychczasowej współpracy ze wschodnim sąsiadem oraz stworzenie nowych, ważnych dla rozwoju Lublina, inicjatyw w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013. Złożenie zostały wspólne projekty o dofinansowanie w konkursie Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

 

Polsko-ukraińskie grupy robocze pracowały nad przygotowaniem projektów w 5 obszarach tematycznych:
- dobre rządzenie,
- wspieranie przedsiębiorczości,
- kultura,
- turystyka,
- ochrona środowiska. 

 

W ramach projektu odbyły się następujące działania:
- 5 – dniowe szkolenie z zakresu: "Moderowanie spotkań grup roboczych"; „Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich”
(25-30.08.08 Ukraina)
-
2 - dniowe spotkania polsko - ukraińskich grup roboczych: Lublin (15-16.09.08; 13-14.10.08), Łuck (8-9.09.08), Lwów (22-23.09.08), Iwano-Frankowsk (6-7.10.08)
- 2 - dniowe spotkanie robocze moderatorów grup i przedstawicieli Rady Współpracy Strategicznej Miast – Iwano-Frankowsk.
Prace grup roboczych poprzedzone zostały warsztatami szkoleniowymi przygotowującymi partnerów do realizacji powierzonego zadania.

 

Dzięki realizacji wspólnych projektów współpraca pomiędzy Lublinem i miastami partnerskimi stale się zacieśnia, a owocami tej współpracy są kolejne przedsięwzięcia i zadania współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania.

 

 


Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW