Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin-Brześć-Łuck. Eurotrójkąt Targi-2007
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
144 024,48 PLN
Wartość dofinansowania: 
108 018,36 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006
Działanie: 
2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
Priorytet: 
Termin realizacji projektu: 
listopad 2006- październik 2007
Opis: 

 

 

    Celem projektu było zachęcenie firm do podejmowania transgranicznej współpracy gospodarczej oraz stworzenie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru przygranicznego.

 
Efekty realizacji projektu

    Efektem realizacji projektu było m.in.zwiększenie ilości bezpośrednich kontaktów i spotkań biznesowych firm z Lublina, Brześcia i Łucka oraz zasięgu informacji o lubelskich imprezach targowych wśród przedsiębiorców z Łucka i Brześcia. Umożliwiło także zwiększenie liczby zagranicznych wystawców na targach lubelskich.
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW