PL-NTU Transgraniczna wymiana doświadczeń
Pierwszy box
Partner: 
Łucki Narodowy Techniczny Uniwersytet w Łucku (Ukraina)
Całkowita wartość projektu: 
263455,18 €
Wartość dofinansowania: 
237109,66 €
Priorytet: 
3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
Opis: 

Cel ogólny projektu:
Zniesienie barier i rozszerzenie współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Łuckim Narodowym Technicznym Uniwersytetem w zakresie wymiany informacji i doświadczeń na polu naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym.

 

 Cele szczegółowe:
Wzmocnienie współpracy w zakresie opracowania wspólnej i uzupełniającej się oferty kształcenia I i II stopnia. Popularyzacja idei przedsięwzięć o charakterze transgranicznym oraz zwiększenie liczby wspólnych polsko - ukraińskich przedsięwzięć o charakterze badawczo -rozwojowym, kulturalnym oraz oświatowym.Wymiana dobrych praktyk na polu organizacyjnym.

 

 Działania

Działenie 1. Konferencja promocyjna na Politechnice Lubelskiej, celem której będzie informowanie oraz popularyzacja działań planowanych w ramach Projektu, w tym skierowanych dla kadry naukowej i młodzieży akademickiej. Bliźniacza konferencja promująca projekt zostanie zorganizowana w siedzibie Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Łucku na Ukrainie.

 

 Działanie 2. Organizacja Programu wymiany studentów: 

·         szkolenia techniczne, zakończone otrzymaniem certyfikatu/zaświadczenia z obszarów m.in.: Solid Edge, NX, CAD/CAM, Autocad;

·         szkolenia językowe zakończone certyfikatem TOEIC;

·         praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, zakończone otrzymaniem zaświadczenia (czas trwania 4 tygodnie);

·         płatne staże zawodowe (czasookres trwania stażu przewidziano na 8 tygodni). 

 

Działanie 3. Wspólne publikacje w konkretnych branżach technicznych studentów III stopnia/młodych pracowników naukowych Politechniki Lubelskiej oraz NTU w Łucku.

 
Działanie 4. Organizacja tzw. Dni Otwartych na obu uczelniach, których celem będzie zapoznanie się studentów z Ukrainy z ofertą Politechniki Lubelskiej oraz studentów z Polski z ofertą Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Łucku na Ukrainie.

 
Działanie 5. Utworzenie serwisu internetowego - Portal Wymiany Wiedzy (PWW), któe służyć będzie użytkownikom: studentom oraz pracownikom naukowo -dydaktycznym PL i ŁNTU. Za pośrednictwem Portalu uczestnicy będą mogli wymieniać się informacjami oraz zapisać się na szkolenia e-learningowe.

 

 

Działanie 6. Udział obu uczelni w Targach Edukacyjnych, które cyklicznie odbywają się w Polsce i na Ukrainie.

 
Działanie 7. Opracowanie i wydanie Publikacji z realizacji Projektu w ramach Programu Polska-Białoruś - Ukraina 2007-2013. Publikacja zawierać będzie informację z przebiegu Projektu, zrealizowanych działań oraz osiągniętych rezultatów.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Adres:

www.facebook.com/pl.ntu

lutsk-ntu.com.ua/uk/pl-ntu

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW