Wojciech
Kutnik
Opis: 

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 2008 r. uczestniczył w programie Jagiellońska Kuźnia Dyplomatów zorganizowanym przez Centrum Młodych Dyplomatów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez dwa lata pracował jako przewodnik w Państwowym Muzeum na Majdanku, gdzie później odbywał również staż zawodowy w Dziale Edukacji. Był współautorem realizowanego tam międzynarodowego projektu "Voice of the Youth - International Exchange for Shoah Memory" finansowanego ze środków MKiDN. Ponadto jest działaczem lubelskiego Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”, które zajmuje się edukacją dotyczącą polityki pamięci i Holokaustu, poszerzaniem świadomości historycznej społeczeństwa oraz walką z łamaniem praw człowieka i dyskryminacją, w szczególności z antysemityzmem. Przez kolejne dwa lata był zatrudniony w Biurze Projektowym w Polsce Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), gdzie pracował przy realizacji ogólnopolskiego projektu "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" finansowanego ze środku POKL 2007-2013.

 

Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych. Jest kierownikiem projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej" oraz sekretarzem programu Centrum Kompetencji Wschodnich.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
(081) 466 28 59

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW