Marta
Kulbaka
Opis: 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zatrudniona w Urzędzie Miasta Lublin w czerwcu 1997 r. Pracę w Urzędzie Miasta Lublin rozpoczęła na stanowisku młodszy referent w Biurze Rady Miasta, gdzie współpracowała z radnymi Rady Miasta Lublin oraz obsługiwała Komisje Rady, m.in.: Rewizyjną, Budżetowo-Ekonomiczną, Prawną, ds. Rodziny.
 
Od sierpnia 2007 r. do listopada 2010 r. pracowała w Wydziale Organizacji Urzędu w referacie ds. samorządności, gdzie zajmowała się szeroko rozumianą współpracą z organami dzielnic i członkami rad dzielnic. W listopadzie 2010 r. rozpoczęła pracę w referacie ds. zarządzania Urzędem, gdzie, m.in. zajmowała się opracowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin. W maju 2011 r. objęła stanowisko kierownika tego referatu. Dodatkowo aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów ogólnourzędowych, wykraczających poza zakres czynności, m.in.: w 2008 r. prowadziła aplikacje ogólnourzędową z zakresu samorządu gminnego, koordynowała prace przy projekcie „E-administracja warunkiem rozwoju Polski”, uczestniczyła w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez Prezydenta Miasta Lublin do realizacji zadań wykraczających poza zakres zadań jednej komórki organizacyjnej.
 
W 2010 roku ukończyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Ukończyła również szereg szkoleń, w tym dwa potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami: Auditora Wiodącego norm serii ISO 9001:2008 oraz Menadżera Ryzyka wg Normy 31000.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
(081) 466 12 00

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW