Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej
Pierwszy box
Beneficjent: 
Partnerzy: 
Całkowita wartość projektu: 
3 437 044 PLN
Wartość dofinansowania: 
3 276 597 PLN
Nazwa programu: 
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013
Opis: 

Cel projektu: Wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.

Cele szczegółowe to:
1. Zintensyfikowanie współpracy lokalnych instytucji kultury Lublina, Tarnopola, Iwano-Frankiwska i Równego (poprzez poprawę komunikacji z wykorzystaniem narzędzi ICT, program „Medialab East”, uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, Think-tanku ds. współpracy);
2. Podniesienie kompetencji pracowników lokalnych instytucji kultury, artystów i instruktorów Lublina, Tarnopola, Iwano-Frankiwska i Równego (poprzez uczestnictwo w konferencjach i warsztatach); 3. Wypracowanie systemowych rozwiązań współpracy kulturalnej na lata 2014-2015 lokalnych instytucji kultury Lublina, Tarnopola, Iwano-Frankiwska, Równego, Łucka, Lwowa i Brześcia (poprzez pracę Think-tanku ds. współpracy).

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW