INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)
Pierwszy box
Beneficjent: 
Partner: 
Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem (Ukraina)
Całkowita wartość projektu: 
46.458 EUR (199.770 PLN)
Wartość dofinansowania: 
45.302,40 EUR (194.800 PLN), co stanowi ok. 97,5%
Źródła finansowania: 
Unia Europejska, Gmina Lublin
Nazwa programu: 
Program Erasmus+
Termin realizacji projektu: 
01.05.2018 – 30.11.2018
Opis: 

Urząd Miasta Lublin po raz pierwszy będzie gościł młodych wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego Erasmus+. Dwie grupy młodych Ukraińców odwiedzą Lublin latem 2018 roku, aby wesprzeć swoją pracą organizację dużych imprez miejskich. Wezmą też udział w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami, zwłaszcza kulturalnymi.

Pierwsza grupa 24 młodych osób (po 12 ze wschodniej i z zachodniej Ukrainy) przyjedzie do Lublina na 34 dni w na przełomie lipca i sierpnia i będzie pracowała przy obsłudze Carnavalu Sztukmistrzów oraz Jarmarku Jagiellońskiego. Druga grupa 24 młodych osób (także z obu części Ukrainy) przyjedzie do Lublina na 17 dni we wrześniu i będzie pracowała przy obsłudze Lubelskiego Festiwalu Legend oraz Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Celem projektu jest:
- pozyskanie wsparcia na realizację dużych corocznych imprez odbywających się w Lublinie (szczególnie przez osoby posługujące się językami naszych wschodnich sąsiadów)
- wyposażenie młodych ludzi z Ukrainy w wiedzę i doświadczenie związane z organizacją dużych imprez miejskich a także zachęcenie ich do aktywności
- pogłębienie wzajemnego zrozumienia i poprawa relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami, a także większe otwarcie Polaków i Ukraińców na siebie nawzajem oraz na inne kultury i ogólnie na różnorodność.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie przyjazdu wolontariuszy, Gmina Lublin uzyskała w styczniu 2018 roku akredytację oraz status organizacji goszczącej, koordynującej i wysyłającej Wolontariatu Europejskiego.

Informacje o Programie, z którego finansowany jest projekt:
Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Działanie: Projekty mobilności osób młodych: Projekty w zakresie wolontariatu (Wolontariat Europejski).

Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom w wieku 17–30 lat wyrażenie osobistego zaangażowania przez udział w nieodpłatnym i odbywanym w pełnym wymiarze czasu pracy wolontariacie w innym kraju Unii Europejskiej lub poza nią. Oprócz nabywania pierwszych doświadczeń zawodowych ważne jest samo przebywanie zagranicą i pozaformalne uczenie się i nabywanie kompetencji międzykulturowych, językowych i społecznych. Celem Wolontariatu Europejskiego jest wsparcie młodych osób w ich rozwoju osobistym, pomoc im w pozyskaniu pierwszych doświadczeń zawodowych, a także wsparcie dialogu międzykulturowego.

Projekt „INTERCULTURE” wpisuje się w grupowe działania wolontariackie, które są realizowane przez grupy liczące co najmniej 10, lecz nie więcej niż 40 młodych osób, przez okres trwający od 2 tygodni do 2 miesięcy. W danej grupie wolontariusze wykonują swoje działania wspólnie, w tym samym czasie i miejscu, a ich zadania są tematycznie powiązane.

Poza działaniami grupowymi, akcja ta obejmuje także indywidualne działania wolontariackie (nieprzewidziane w projekcie), które są realizowane przez okres od 2 do 12 miesięcy.

Wyszukaj według

Osoby:
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego
 • Stanowski Krzysztof
  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego
 • Kierownik Projektu
 • Martyniuk Mariia
  Asystent Kierownika Projektu
 • Graban Ewelina
  Pracownik Biura Projektu

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW