Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
523 670,56 PLN
Wartość dofinansowania: 
392 752,92 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
Działanie: 
1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Priorytet: 
I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Termin realizacji projektu: 
19.10.2005 - 30.12.2005
Opis: 
Przedmiotem projektu było przeprowadzenie pierwszego etapu informatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie w jej 9 filiach Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP-ów).
 

Projekt zrealizowano w siedzibie głównej MBP przy ul. Peowiaków 12 oraz w następujących 9 filiach bibliotecznych:
1. Filia nr 3 przy ul. Hutniczej 20
2. Filia nr 6 przy ul. Poniatowskiego 4
3. Filia nr 7 przy ul. Kunickiego 35
4. Filia nr 8 przy ul. Zuchów 2
5. Filia nr 9 przy ul. Krańcowej 106
6. Filia nr 11 przy ul. Lwowskiej 6
7. Filia nr 20 przy ul. Krężnickiej 125
9. Filia nr 31 przy ul. Nałkowskich 102

 

Celem głównym projektu było wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Lublinie oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionem lubelskim i innymi regionami w Polsce i w Unii Europejskiej.
 
Cele bezpośrednie projektu to:
1. Zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji zdefaworyzowaniu dzielnic Lublin poprzez utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w 9 filiach MBP.
2. Wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie i poprawy efektywności realizacji statutowych celów tej instytucji poprzez informatyzację siedziby głównej biblioteki oraz 9 filii.
 
 
Na projekt złożyły się następujące działania:
1. Wykonanie prac remontowych w 5 filiach (nr 6, 7, 9, 11, 31). Prace te (różne w zakresie w zależności od potrzeb filii) obejmowały malowanie oraz położenie glazury, terakoty i parkietu.
2. Wykonanie instalacji 10 sieci strukturalnych (po jednej w każdym obiekcie).
3. Zakup wyposażenia (52 komputery, 42 zestawy mebli do filii bibliotecznych, 3 laptopy dla pracowników merytorycznych, 2 serwery, 9 pakietów sprzętowych do PIAP-ów wraz z oprogramowaniem.
4. Wykonanie instalacji alarmowych w 9 filiach.
5. Instalacja łącz internetowych we wszystkich placówkach.

 
Produktami projektu są:
- podłączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego Internetu,
-  85 punktów dostępowych do sieci LAN,
- nowa sieć LAN o długości 2,69 km,
- 85 punktów dostępowych połączonych siecią WAN,
- 10 wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci,
- 55 wdrożonych systemów antywirusowych,
- dwa zainstalowane serwery,
- 55 wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych,
- 55 komputerów posiadających dostęp do Internetu i 9 PIAP-ów (33 stanowiska komputerowe dostępne publicznie.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW