Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
845 476,85 PLN
Wartość dofinansowania: 
634 107,63 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
Działanie: 
1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Priorytet: 
I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Termin realizacji projektu: 
21.05.2007 - 27.06.2008
Opis: 
    Celem głównym projektu było wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Lublinie oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionem lubelskim i innymi regionami w Polsce i w Unii Europejskiej.
    Celami bezpośrednimi projektu było zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego  dostępu mieszkańców Lublina do Internetu i rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej oraz  wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych świadczonych przez MBP.
 

Efekty realizacji projektu:
- utworzenie 13 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu,- zakup 97 komputerów (z czego 55 dostępnych publicznie, a 42 przeznaczonych na potrzeby pracowników Biblioteki), 16 drukarek laserowych, 18 skanerów, 55 czytników kodów kreskowych, 2 serwery,
- zakup 185 szt. mebli do komputerów (biurka, fotele),
- wybudowanie prawie 1,5 km sieci komputerowej w PIAP-ach,
- wykonanie 12 instalacji alarmowych.

 

    PIAPy pozwoliły na upowszechnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla poprawy efektywności globalnej sieci oraz na wykorzystanie dostępu do Internetu dla poprawy efektywności merytorycznej realizacji zadań Biblioteki. Korzystanie z Internetu w PIAP-ach jest bezpłatne, co pozwoli na wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do wiedzy, informacji i infrastruktury oraz na zredukowanie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym i analfabetyzacją cyfrową części mieszkańców miasta, należących do grup zdefaworyzowanych, w tym osób bezrobotnych i młodzieży.

 
    Użytkownicy PIAP-ów mogą korzystać z doradztwa personelu Biblioteki w zakresie internetowych kwerend bibliotecznych i edukacyjnych, poszukiwania i składania drogą elektroniczną ofert pracy, a także przy korzystaniu z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej i z usług typu e-government. Jeden z PIAP-ów posiada możliwość wdrażania bezpłatnych programów informacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powstały także 3 stanowiska w PIAP-ch dla osób niewidomych i niedowidzących wyposażone w syntetyzatory mowy, program udźwiękawiający i program powiększający.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW