III edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód" (nagroda w kategorii "Kultura" 2016 r.)
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
13 000 euro
Wartość dofinansowania: 
3000 euro
Źródła finansowania: 
Sponsorzy, partnerzy, dofinansowanie z Urzędu Miasta Nowego Sącza
Termin realizacji projektu: 
18-24 kwietnia 2016
Opis: 

Cele projektu:

Upowszechnienie wiedzy dotyczącej kultury i tradycji narodu ukraińskiego;
pokazanie możliwie najszerszego przekroju dorobku teatralnego Państw europejskich;
promowanie młodych talentów; budowanie „mostów” porozumienia na podstawie kultury i sztuki;
promowanie wolności i swobody twórczej;
kształtowanie postaw patriotycznych; promowanie tolerancji i równości wszystkich narodów bez względu na zamożność, pochodzenie, klasę społeczną; budowanie silnych relacji między młodzieżą polską i europejską.
Działania:
Podczas Festiwalu w ciągu 7 dni zostały zaprezentowane 28 różnorodnych spektakli zespołów z Ukrainy, Polski, Gruzji, Niemiec, Austrii. Swoje spektakle zaprezentowały zarówno profesjonalni artyści, jak i ci, dla których teatr jest tylko (albo aż) „narzędziem” podtrzymywania i pielęgnowania kultury i tradycji swojego narodu. Połączenie świata amatorów i zawodowców pozwoliło nam zaprezentować pełny przekrój dorobku teatralnego narodu ukraińskiego, polskiego, niemieckiego, gruzińskiego, etc..  Oprócz spektakli odbyły się dwie wystawy malarstwa - w Nowym Sączy pod tytułem "Słowiańska mitologia przez pryzmat malarstwa" oraz wystawa akwareli ukraińskiego malarza w Krakowie. Do organizacji Festiwalu także byłi zaangażowani wolontariusze z całej Polski oraz zagranicy. Dla nich były zorganizowane kursy, szkolenia i seminaria (np. kurs pilota w Krakowie). Dodatkowo w ramach Festiwalu odbywały się spotkania, podczas których można było porozmawiać z artystami zza granicy.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW