HERMAN - Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym na obszarze Europy Środkowej
Pierwszy box
Beneficjent: 
Miasto Eger (Węgry)
Partner: 
Całkowita wartość projektu: 
9 324 399 PLN
Wartość dofinansowania: 
7 576 723,35 PLN
Źródła finansowania: 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Program dla Europy Środkowej na lata 2007-2013
Priorytet: 
4.3. Wykorzystanie zasobów kulturowych przez bardziej atrakcyjne miasta i regiony
Termin realizacji projektu: 
07.2012 – 12.2014
Opis: 

Europa Centralna ukazuje dużą rożnorodność w wielu dziedzinach, ale szczególnie bogate jest jej dziedzictwo kulturowe ze względu na swoją historię jak i mieszankę różnych kultur i narodów. To bogate dziedzictwo jest niezwykle ważne i może byc główną siłą napędową rozwoju gospodarki regionalnej / lokalnej, a więc jej zóżnicowane użytkowanie jest istotne zwłaszcza dla małycyh i średnich miast. Rewitalizacja dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego powinna być dostosowana do specyficznych potrzeb XXI wieku, a nowe funkcje gospodarcze powinny generować środki na poczet przyszłego zachowania wartości kulturowych. Miastom w Centralnej Europie brakuje skutecznego działania, mechanizmów finansowych, innowacyjnych rozwiązań, które są z powodzeniem wykorzystywane przez inne miasta europejskie. Dlatego potrzebne są trwałe rozwiązania w zakresie następujących zagadnień:

 1. Jak przenieść obecną ogólnie rozdrobnioną strukturę zarządzania na nową wielostronną i dynamiczną strategię poprzez znalezienie modelu zarządzania zapewniającego lepszą koordynację, zintegrowane i systematyczne podejście do dziedzictwa kulturowego;
 2. Jakie nowe funkcje czy też usługi będą najlepiej dostosowane, by pomóc podmiotom prywatnym lepiej wykorzystywać dodatkowe źródła finansowania.
 3. Jak zapewnić stabilność poprzez zwiększanie umiejętności zarządzania umiejętnościami i wiedzą pracowników.

Odpowiadając na powyższe pytania celem ogólnym projektu - zgodnie z priorytetami Europy Centralnej - koncentruje się na aspektach związanych z zarządzaniem Dzedzictwem Kulturowym, dlatego partnerstwo projektu, w tym 10 miast, regionów i instytucji (z 5 krajów Europy Centralnej) chce poprawić zarządzanie i waloryzację Dziedzictwa Kulturowego, aby lepiej wykorzystać jego potencjał gospodarczy.

Wspólne cele strategiczne projektu HERMAN zostaną osiągnięte poprzez:

 • wspólne opracowywanie i testowanie strategii zarządzania, modeli, procedury i finansowania dla lepszej waloryzaji dóbr kultury;
 • określenie, adaptowanie i tworzenie innowacyjnych usług i funkcji dla nie w pełni eksploatowanych obiektów Dziedzictwa Kulturowego w celu promowania ich waloryzacji i ochrony;
 • wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania organizacjami partnerskimi.

Partnerstwo HERMAN zapewnia duży zasieg geograficzny dla oznakowania oraz zapewnienia udziału wszystkim podmiotom stanowiąc wartość dodaną dla współpracy ponadnarodowej. Każdy z partnerów wnosi cenny wkłąd do projektu: ich potencjały zostały dokładnie przeanalizowanie podczas opracowywania projektu, więc ramy współpracy w ramach Partnerstwa odzwierciedlają ich specyficzny profil, doświadczenia, deficyty czy też potencjały.

Główne działania:

 • utworzenie platformy zarządzania dla zainteresowanych;
 • opracowanie State of Play Raport np. dobre praktyki budowanie i testowanie innowacyjnych modeli zarządzania (modele zarządzania Dziedzictwem Kulturowym);
 • rozpowszechnianie informacji;
 • wspieranie kultury;
 • metody zarządzania dziedzictwem;
 • tworzenie innowacyjnych usług i funkcji majątku Dziedzictwa Kulturowego;
 • organizowanie Kursów Zarządzania Kulturą;
 • wymiana personelu spośród partnerów projektu.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
(81) 466 28 50
Adres:

Wydział Projektów Nieinwestycyjnych,

ul.Okopowa 11

20-022 Lublin

Osoby:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW