Healthy Lifestyle for Aging Well
Pierwszy box
Beneficjent: 
College of Nursing in Celje (Słowenia)
Partnerzy: 
CESPU (Portugalia)
Oulu University (Finlandia)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Opis: 

Projekt Healthy Lifestyle for Aging Well realizowany w ramach Akcji KA02 programu Erasmus+ znalazł się w pierwszej czwórce projektów w Unii Europejskiej pod względem jakości.

 

 Projekt HLAW jest owocem międzynarodowej współpracy i zaangażowania studentów i wykładowców ze Słowenii, Polski, Finlandii i Portugalii. Uniwersytet Medyczny w Lublinie bierze w nim udział od 1 września 2014r. Studenci i wykładowcy Wydziału Nauk o Zdrowiu aktywnie uczestniczą we wszystkich jego działaniach.

 

 

Główne założenia projektu:

  • adresowanie różnorodnych wyzwań związanych ze starzejącą się populacją,
  • promowanie zdrowego trybu życia, podkreślanie jego dobroczynnego wpływu na jakość życia osób starszych,
  • wyszukiwanie, porównywanie i opracowywanie najlepszych przykładów praktyk mających zastosowanie w poszczególnych krajach partnerskich,
  • badania naukowe dotyczące kompetencji zdrowotnych osób starszych („health literacy”),
  • dzielenie się wiedzą, opracowywanie wspólnych rozwiązań problemów starzejącej się populacji,
  • transfer wiedzy pomiędzy instytucje partnerskie oraz szerokie grono odbiorców za pomocą materiałów opracowanych przez uczestników w trakcie trwania projektu. 

 

Podczas dwutygodniowej szkoły letniej w Celje (Słowenia), studenci oraz wykładowcy ze wszystkich czterech krajów partnerskich pracowali nad treściami wynikowymi projektu. Rezultatem spotkania jest m.in newsletter (załącznik do pobrania poniżej) film promujący przedsięwzięcie oraz materiały, które następnie będą rozpowszechniane wśród społeczności krajów europejskich. Obecnie trwają prace nad opublikowaniem strony internetowej w czterech językach (słoweński, polski, fiński, portugalski) oraz rozpowszechnianie płyt DVD ze specjalnie opracowanymi materiałami. Kolejna szkoła letnia będzie miała miejsce na przełomie maja/czerwca 2016 roku. Będzie to wydarzenie, które po raz kolejny zgromadzi młodzież i wykładowców ze wszystkich krajów partnerskich oraz pozwoli na podsumowanie działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu. 

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW