Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka
Pierwszy box
Beneficjent: 
Partner wiodący: 
Całkowita wartość projektu: 
106 373,00 PLN
Wartość dofinansowania: 
90 417,05 PLN
Źródła finansowania: 
85% Norweski Mechanizm Finansowy, 15% Gmina Lublin
Nazwa programu: 
Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug - PWITERB
Termin realizacji projektu: 
2 luty 2010 r. – 30 czerwiec 2010 r.
Opis: 

Cele projektu

Projekt miał na celu wzmocnienie współpracy miast poprzez jej zintensyfikowanie w obszarze realizacji projektów transgranicznych. Celem było także zwiększenie wiedzy z zakresu przygotowywania i wdrażania projektów, a także stworzenie narzędzia niezbędnego do prawidłowej komunikacji podczas realizacji projektów na obszarze pogranicza.

W ramach projektu zapewnione zostało doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zorganizowane zostały szkolenia i warsztaty dla urzędników dotyczące wdrażania projektów transgranicznych, a także powstała strona internetowa służąca rozpowszechnianiu efektów projektu i skutecznej komunikacji www.lublin-luck.eu.
 


Spotkanie Rady Współpracy Transgranicznej Miast Lublina i Łucka
 

W trakcie podprojektu odbyły się również spotkania Rady Współpracy Strategicznej Miast. Działania prowadzone od lutego do czerwca 2010 roku po obu stronach pogranicza (województwo lubelskie, obwód wołyński) przygotowały pracowników administracji samorządowej z Lublina i Łucka do efektywnego pozyskiwania funduszy zewnętrznych i wdrażania wspólnych projektów.

 

Zadania zrealizowane w ramach projektu:
- przeprowadzone doradztwo w 4 obszarach tematycznych; złożone 4 wnioski aplikacyjne przez Miasta Partnerskie do Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013
- przeprowadzone cztery bloki szkoleń i warsztatów dla 20-osobowej grupy polsko-ukraińskiej
- Blok I – Szkolenie z zakresu zarządzania projektami
- Blok II – Szkolenie - Wdrażanie projektu transgranicznego a procedury PRAG
- Blok III – Szkolenie – Promocja i budżet projektu transgranicznego
- Blok IV – Warsztaty opracowania procedury wdrażania projektów

 


Szkolenie "Zarządzanie projektem transgranicznym"

 

- 2 spotkania Rady Współpracy Strategicznej Miast i liderów projektów w Lublinie i Łucku
- wypracowana 1 procedura wdrażania projektów polsko-ukraińskich
- 1 strona internetowa www.lublin-luck.eu
- wypracowane 4 komplety materiałów szkoleniowych

- zwiększenie wiedzy z zakresu przygotowanie i wdrażania projektów – 20 osób kompleksowo przeszkolonych
-usprawnienie współpracy i komunikacji między Partnerami – wykreowanie 1 grupy liderów.

 
Efekty realizacji projektu

Pracownicy administracji samorządowej z Lublina i Łucka przygotowali 4 wnioski o dofinansowanie projektów transgranicznych z zakresu wspierania przedsiębiorczości, rozwoju turystyki, działań społeczno-obywatelskich i ochrony środowiska

Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Lublina i Łucka, który zintensyfikował i ułatwił współpracę polsko-ukraińską w zakresie projektów transgranicznych. Przeprowadzone działania przyczyniły się do poprawy jakości projektów wdrażanych na obszarze pogranicza i wzmocnią istniejące formy współpracy.

Zwiększył się poziom kompetencji kadr odpowiedzialnych za realizację projektów transgranicznych oraz wypracowano narzędzia do prawidłowej komunikacji i wdrażania wspólnych projektów. Projekt stał się podstawą do stworzenia trwałych struktur współpracy – przygotuje wykwalifikowaną grupę liderów administracji samorządowej odpowiedzialną za projekty i inicjatywy transgraniczne.
W przyszłości planowane jest powołanie Centrum Współpracy Transgranicznej m.in. w oparciu o doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu.

 

INFORMACJA O MECHANIZMIE FINANSOWYM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO i NORWESKIM MECHANIZMIE FINANSOWYM

 


 Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW