Dziedzictwo Karpackich Kolei (wyróżnienie w kategorii "Dziedzictwo" 2016 r.)
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
495 356,05 euro
Wartość dofinansowania: 
449349,7 euro
Termin realizacji projektu: 
listopad 2013 – grudzień 2015
Opis: 

Ogólnym celem projektu  była ochrona dziedzictwa historycznego i naturalnego tradycyjnych kolei wąskotorowych jako środka zwiększającego atrakcyjność turystyczną w regionach karpackich Rumunii i Ukrainy. Projekt zwiększył  atrakcyjność turystyczną  poprzez tworzenie nowych produktów opartych na unikalnych zabytkowych pociągach. Ponadto zwiększył potencjał lokalnego środowiska turystycznego oraz wypromował zabytki jako miejsca wakacyjnych podróży potencjalnych turystów. Działania:
Głównym działaniem projektu było stworzenie we wsi Wygoda – region iwano-frankowski na Ukrainie oraz w okręgu Marmarosz w Rumunii nowych produktów i obiektów pokrewnych do karpackich zabytkowych kolei. Mówiąc dokładniej, stworzenie nowego Centrum Wąskotorowej Zabytkowej Kolei Wygoda zwiększyło wartość turystyczną regionu.
Zostały również opracowane nowe turystyczne szlaki rowerowe w Dolinie VASER wzdłuż zabytkowej wąskotorowej kolei Mocanita.  Inne działania inicjujące to: wspólna  transgraniczna strategia Dziedzictwa Karpackich Kolei, wspólne seminaria szkoleniowe dla lokalnych operatorów turystycznych, wizyta studyjna w VASER Valley (miejsce gdzie znajduje się zabytkowy pociąg), badania marketingowe oraz analiza porównawcza  Zabytkowych Karpackich Kolei, wspólna wizyta promocyjna dla touroperatorów i pisarzy podróżników.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW