Karolina
Drabik
Opis: 

Od 2009 roku realizator projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także auditor wewnętrzny projektów w organizacjach pozarządowych.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin w jako kierownik projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej – uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru” współfinansowanego z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
(81) 466 28 86

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW