Dialog dla działania: ormiańsko-azerbejdżański program dni skupienia (nagroda w kategorii "Dobre rządzenie" 2014 r.)
Pierwszy box
Termin realizacji projektu: 
Od 2007 roku, projekt bezterminowy
Opis: 

Projekt zaistniał w kontekście dyskusji tureckich i ormiańskich studentów podczas studiów za granicą. To była rozmowa, w której zrodziła się idea stworzenia przestrzeni do spotkania i wspólnej wymiany myśli między Ormianami a Azerbejdżanami na drażliwe tematy. Od 2007 roku działa Centrum Imagine, które prowadzi spotkania dialogowe. Od 2012 roku podwójnie zwiększyliśmy wysiłki na rzecz zaangażowania innych grup społecznych (dziennikarze, nauczyciele, społeczeństwo obywatelskie). Zrównoważony rozwój procesu dialogowego był możliwy dzięki pomocy finansowej naszych darczyńców. 

 

Projekt zakłada osiągnięcie kilku celów, mianowicie:

 • zmianę negatywnych postaw w społeczeństwach dotkniętych konfliktem między narodami i różnymi problemami;
 • promowanie współpracy i wzajemnie korzystnego rozwiązania konfliktu;
 • stworzenie pola do wspólnego uczenia się, analizowania i tworzenia pomysłów, które będą uwzględniać potrzeby, obawy i nadzieje każdej strony, co może przyczynić się do procesu porozumienia i pokoju;
 • stworzenie i zaangażowanie sieci specjalistów w całej linii konfliktu, którzy zobowiązują się do wspierania procesu budowania pokoju.
   

Najważniejsze działania w ramach projektu to program dialogowy oraz szkolenia z rozwiązywania konfliktów oraz szkolenia z mediów społecznościowych. Ponadto od 2007 roku podejmujemy kroki zmierzające ku pokonaniu zastoju: założenie dwóch online platform: Edycja Kaukaska i Strefa Neutralna, warsztaty dla historyków, filmy i kluby dyskusyjne, spotkania dialogowe dla dziennikarzy, szkolenia dla trenerów.

 

Dzięki rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu warsztatów w zakresie mediów społecznościowych staramy się kształtować kompetencje w różnych dziedzinach, od ogólnego zarządzania konfliktem i umiejętności dokonania zmian do umiejętności zastosowania mediów społecznościowych jako narzędzia transformacji konfliktu, prowadzenia konwersatoriów tematycznych dotyczących konfliktu, koncentrując się bardziej na dziennikarstwie, historiografii, historii edukacji itd. Inicjatywa dialogu odwołuje się do wypracowanej przez nas metodologii. Spotkania dialogowe tworzą wspólną przestrzeń dla aktywistów i ekspertów, którzy pochodzą z rożnych terenów konfliktowych i zostali wybrani na podstawie składanych wniosków. Biorą oni udział w transformacji retoryki konfliktowej oraz poszukiwaniu możliwości pojednania. Stosujemy naszą metodologię także do innych społeczności dotkniętych konfliktem, wśród których znajdują się Armenia i Turcja, Syria i Gruzja – Osetia Południowa.

 

Zauważyliśmy wiele pozytywnych skutków oddziaływań projektu na uczestników,  m. in. chęć do samodzielnego kontynuowania drugiej ścieżki działań w ich rodzimych krajach. Uczestnicy naszych programów zaproponowali świetne pomysły, takie jak Edycja Kaukaska oraz Strefa Neutralna – dwie online platformy obejmujące tak konflikt o Górski Karabach, jak również ogólne pojmowany konflikt. Każda platforma jest nastawiona na odmienną publiczność – Edycja Kaukaska dotyczy bardziej ekspertów, natomiast Strefa Neutralna skoncentrowana jest na młodych pisarzach i aktywistach pokoju.

 

Z biegiem czasu Centrum Imagine rozszerzyło portfel działań, a więc zajmuje się obecnie nie tylko Konfliktem o Górski Karabach, ale również inicjuje skupienia dialogowe w społeczeństwach Syrii, Turcji, Armenii oraz w Gruzji i Osetii Południowej.

 

A oto niektóre z projektów/przedsięwzięć realizowanych w wyniku ormiańsko-azerbejdżańskiego skupienia dialogowego (przy pomocy Centrum Imagine i wsparcia technicznego):

 • niezależna analityczna online publikacja „Edycja Kaukaska”;
 • internetowa platforma dla nowych głosów z Armenii i Azerbejdżanu „Strefa Neutralna”;
 • projekcje filmowe produkcji ormiańskiej w Azerbejdżanie i na odwrót;
 • bezpośrednie wideokonferencje;
 • szkolenia z rozwiązywania konfliktów w regionach Azerbejdżanu i Armenii prowadzone przez absolwentów programu (trwają do dziś);
 • łamanie serii Zastojów (spotkania, których celem jest koordynacja działań pierwszej i drugiej ścieżki inicjatyw w procesie ustanowienia pokoju w regionie Górskiego Karabach i in.)
   

Zagrożenia dla projektu zawsze były związane z procesem realizacji projektu: prześladowanie przez rząd zwolenników dyplomacji publicznej, ogólna postawa społeczności wobec osób zaangażowanych w pracę nad projektem, brak motywacji i zainteresowań na gruncie istniejącej presji w obu krajach, wyczerpanie funduszy i pomocy finansowej oraz ewentualne wstrzymanie wszystkich projektów.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
tel.: +905363521917
Adres:

200 N Maple ave, # 504, Falls Church, VA 22046

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW