Cities for Business Innovation – Network of Urban Procures
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
1 763 097,00 PLN Wartość zadań realizowanych przez Gminę Lublin: 255 234,00 PLN
Źródła finansowania: 
Komisja Europejska
Nazwa programu: 
7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej
Termin realizacji projektu: 
01.12.2012 - 31.12.2014
Opis: 

Głównym celem projektu było wspieranie stałego rozwoju innowacyjności w europejskich miastach w dziedzinach, które zostały zidentyfikowane przez Komisję Europejską jako główne wyzwania społeczne. W szczególności kwestie te związane są z "aktywnym i zdrowym starzeniem się".

 

Projekt "Cities for Business Innovation" umożliwił odniesienie się do tego kluczowego wyzwania społecznego poprzez innowacyjne procesy implementowane w dziedzinie zamówień publicznych i doprowadził do wdrożenia skoordynowanych procesów w zamówieniach publicznych w 4 uczestniczących w projekcie miastach. W ramach projektu, każde z miast przeprowadziło pilotażowy proces zamówienia przedkomercyjnego. W ramach przeprowadzonego pilotażu w Gminie Lublin została opracowana dokumentacja techniczna urządzenia "Panel dla seniora". Urządzenie to miało na celu ułatwić osobom starszym korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz zawierać podstawowe funkcje klawiatury i myszy komputerowej.

 
Realizacja projektu pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie innowacyjnych zamówień publicznych, a także umożliwiła zapoznanie się z europejskimi dobrymi praktykami w tym zakresie.

 
Projekt realizowany był w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. Liderem projektu było portugalskie miasto Espinho a partnerami poza Lublinem były: Staffordshire (Anglia), Castellon (Hiszpania) oraz portugalska firma INOVA +.

 

Wyszukaj według

Osoby:

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW