Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim - II etap - (wyróżnienie w kategorii "Społeczeństwo obywatelskie" 2016 r.)
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
79 000 PLN
Wartość dofinansowania: 
71 500 PLN
Nazwa programu: 
Program Wsparcie Demokracji Fundacji Solidarności Międzynarodowej ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP
Termin realizacji projektu: 
1 marca – 30 listopada 2014 r.
Opis: 

Projekt stanowił kontynuację pierwszego etapu programu edukacyjno-rozwojowego dla przedstawicieli III sektora, instytucji samorządowych i lokalnych społeczeństw, dotyczących stosowania partycypacji społecznej, przekazania i wdrożenia wybranych najlepszych polskich doświadczeń e-zarządzania i demokracji lokalnej.
Cele projektu: 
Poszerzenie funkcjonującej sieci 20 Centrów w obwodzie lwowskim o kolejne 25 Centrów w obwodach lwowskim, mikołajewskim (efekt dodatkowy), rówieńskim, winnickim i zakarpackim.
Działania:
Główne działania: CIP – etap I: Regionalne szkolenia wprowadzające dla przedstawicieli CIPów. Przeprowadzenie analizy SWOT przez grupy robocze CIPów. CIP – etap II: Szkolenie warsztatowe dla 24 programistów/informatyków. Tworzenie strony www i blogów Centrów. Wizyta studyjno-szkoleniowa dla 28 ukraińskich przedstawicieli CIP, głównego konsultanta ds. e-usług i partnerów w woj. lubelskim. CIP – etap III: Rozpoczęcie funkcjonowania 20 Centrów Informacji Publicznej oraz 20 prezentacji pracy CIP w 4-ch obwodach. Dołączenie obwodu mikołajewskiego i przeprowadzenie dla nich ww działań. Opracowanie „Programu rozwoju e-zarządzania w obwodzie lwowskim do 2018 r.” we współpracy z administracją i specjalistami województwa lubelskiego. Konferencja podsumowująca dla przedstawicieli ze wszystkich obwodów Ukrainy oraz AR Krym we Lwowie. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród najlepszym i najmniej wyposażonym 5 Centrom (sprzęt komputerowy/biurowy); wydanie materiałów szkoleniowych „E-ZARZĄDZANIE” .

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW