Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
180 253 960,34 PLN
Wartość dofinansowania: 
67 158 580,50 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Działanie: 
8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa
Priorytet: 
VIII Infrastruktura społeczna
Termin realizacji projektu: 
01.09.2009 - 30.11.2014
Opis: 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Stanowi przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez Instytucję Zarządzającą, którego wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego regionu lubelskiego. Projekty kluczowe RPO w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz strategii rozwoju województwa lubelskiego.

Cele projektu

Projekt polega na budowie stadionu miejskiego przy ulicy Krochmalnej w Lublinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej. W celu upowszechniania różnych dyscyplin sportu należy umożliwić szerokiemu gronu korzystanie z ogólnodostępnych obiektów sportowych.

Efekty realizacji projektu

W ramach projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny dla 15 500 widzów, z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej.

Plan zgospodarowania
Plan zagospodarowania terenu - Stadion Miejski Piłkarski

Wszystkie niezbędne dla funkcjonowania stadionu oraz organizacji imprez masowych pomieszczenia znajdować się będą w budynku przy trybunach, zlokalizowanym od strony rzeki Bystrzycy. Towarzysząca inwestycji infrastruktura drogowa opierać się będzie na układzie pierścieniowym dróg wewnętrznych wokół bryły stadionu, ze zjazdami do projektowanych parkingów. Przewidywane są miejsca dla służb ratowniczych, porządkowych, obsługi mediów oraz dla widzów. Obiekt będzie też wyposażony w systemem kontroli dostępu zintegrowanego z budynkami kasowymi.

Dzięki działaniom ukierunkowanym na rozbudowę infrastruktury sportowej wzrośnie aktywność ruchowa mieszkańców. Stadion miejski utworzy wraz z planowanym do budowy Basenem Olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesne, atrakcyjne dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno-sportowo-rozrywkowe.

Realizacja projektu wpłynie na zmianę wizerunku miasta, które jako stolica województwa lubelskiego powinno być z założenia miejscem szerokiej gamy możliwości wypoczynku.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowocześnie wyposażony, wysokiej klasy obiekt, spełniający wymagania PZPN oraz międzynarodowych federacji piłkarskich.

Podpisanie umowy

30 listopada 2010 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Taki będzie stadion:

Stadion


Wystawy:

Wystawa

W dniach od 18 stycznia do 10 lutego 2012 roku w Galerii lubelskiego Ratusza prezentowana była wystawa fotograficzna przedstawiająca wybrane lubelskie projekty inwestycyjne dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Na fotografii powyżej projekt: "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu."

Wystawa została również przygotowana w wersji elektronicznej przez portal Gazeta.pl i dostępna jest pod adresem:

http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,11112873,Co_Lublin_zbudowal_i_zbuduje_za_kase_z_UE_ZOBACZ.html

W dniach od 20 grudnia 2012 do 11 stycznia 2013 miała miejsce wystawa, na której prezentowano wizualizację realizowanego projektu. Uroczyste otwarcie wystawy: http://bip.lublin.eu/fundusze/index.php?t=200&id=180858

Taki będzie Stadion Miejski Lublina. fot. UM Lublin.

Go to gallery

Widok z kamery na bieżąco pokazującej efekty budowy stadionu:
budowa stadionu online

Prasa o projekcie: 

http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,48724,12702556,Miejsce_8__Stadion_na_miare_ekstraklasy,,3.html

http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,48724,13138836,Stadion__czyli_cywilizacja,,8.html

luty 2013

Reprezentacja Polski zagra na otwarcie stadionu

Zbigniew Boniek na powstającym stadionie miejskim w Lublinie

Półmetek inwestycji/ dziennik wschodni

Półmetek inwestycji/ kurier lubelski

FBProjekt posiada album zdjęć na facebooku

RPO
 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013


Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW