Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w os. Zadębie – Hajdów w Lublinie.
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
2 475 747,28 PLN
Wartość dofinansowania: 
134 618,65 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Furndusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006
Działanie: 
3.5 Lokalna infrastruktura społeczna 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Priorytet: 
III - Rozwój lokalny
Termin realizacji projektu: 
24.11.2004 - 31.12.2008
Opis: 

W ramach projektu została zmodernizowana Szkoła Podstawowa nr 48, wybudowany został jeden obiekt sportowy - jednokondygnacyjny budynek z pełnowymiarową salą gimnastyczną (30mx15m) oraz przedłużenie korytarza pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a nowo wybudowanym, który umożliwił dostępność sali z wnętrza szkoły. W szczególności powstała sala gimnastyczna, sala do ćwiczeń, szatnia chłopców, umywalnia chłopców, w.c nauczycieli, umywalnia dziewcząt, szatnia dziewcząt, magazyn, pokój nauczycieli w-f, pokój nauczycielski, pracownia komputerowa, korytarz. Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wokół szkoły i sali gimnastycznej rozebrano dotychczasowy budynek starej nieużytkowanej sali gimnastycznej, wybudowano drogę wewnętrzną o długości 200 m i pow. 400 m2 oraz doprowadzono do budynku szkoły i sali gimnastycznej kanalizację sanitarną o łącznej długości 161 m.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW