Budowa Miasteczka ruchu Drogowego w Lublinie
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
18 335 712,52 PLN
Wartość dofinansowania: 
3 749 350,00 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
5.3 Miejski transport publiczny
Priorytet: 
V Transport
Termin realizacji projektu: 
27.09.2007 - 31.12.2014
Opis: 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z MOSiR „Bystrzyca”, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie oraz Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie.


 Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kultury motoryzacyjnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co wpłynie korzystnie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze. Ponadto istotnym celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej - w zakresie nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim nauki jazdy na rowerze i motorowerze.


 Zakres projektu

W ramach prac budowlanych na Al. Zygmuntowskich 4 przewidziano:

- kompleksowe zagospodarowanie otwartej przestrzeni wraz z wyposażeniem służącym egzaminowaniu na kartę rowerową i motorowerową. Egzaminy takie w określone dni przeprowadzaliby egzaminatorzy z WORD Lublin i Policji.
Planowane miasteczko będzie pełnowymiarowe, ogrodzone, monitorowane i wyposażone we wszystkie znaki i sygnały drogowe. Miasteczko to oprócz funkcji edukacyjnej – zajęcia będą prowadzone pod kierunkiem nauczycieli wychowania komunikacyjnego, pełniło będzie rolę centralnego ośrodka egzaminowania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na kartę rowerową i motorowerową.

- dostosowanie istniejącego zadaszenia namiotowego na potrzeby miasteczka ruchu drogowego.

Inwestycja ta została przewidziana pod kątem zajęć dla najmłodszych dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Będą tam prowadzone zajęcia pod kierunkiem nauczycieli wychowania komunikacyjnego w formie zabawy połączonej z nauką podstawowych zasad poruszania się po drogach publicznych. Dzieci będą miały do dyspozycji mini samochodziki akumulatorowe, które poruszać się będą po wyznaczonych alejkach „miejskich” z oznakowaniem, przejściami dla pieszych, sygnalizacją świetlną.

Miasteczko w lokalizacji przy Al. Zygmuntowskich pod przekryciem namiotowym (gdzie w okresie zimowym funkcjonuje lodowisko) będzie organizowane w miesiącach letnich tj. w okresie IV-X.


 Efekty realizacji projektu

Powstała w efekcie realizacji infrastruktura posłuży szeroko pojmowanej edukacji komunikacyjnej. Kształtowanie postaw od przedszkolaka przyczyni się w przyszłości do wydatnego polepszenia bezpieczeństwa na drogach Lublina (i nie tylko). Miasteczko ruchu drogowego w sposób kompleksowy rozwiąże problem nauki jazdy rowerem na drogach publicznych i ścieżkach rowerowych.

 

RPO

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.


Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW