Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
7 642 968,57 PLN
Wartość dofinansowania: 
4 651 281,23 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006
Działanie: 
1.4 Rozwój turystyki i kultury
Priorytet: 
I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Termin realizacji projektu: 
31.05.2006 - 29.12.2006
Opis: 


 

    Przedmiotowy projekt zmierzał do udostępnienia kompletnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w postaci wielofunkcyjnej Hali wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt pod względem planowanych funkcji był jedynym tego typu obiektem w województwie lubelskim. Miejsce, które zostało wybrane w celu realizacji inwestycji posiadał utrwaloną renomę miejsca rekreacji zimowej związanej z funkcjonowaniem lodowiska oraz stoku narciarskiego popularnie zwanego „Globusem”. Dodatkowo usytuowanie inwestycji w centrum miasta oznacza dobrą dostępność zarówno dla osób korzystających z transportu zbiorowego jak i indywidualnego.

 

    Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie wykorzystania Hali jako obiektu obsługującego masowe imprezy przyczyniające sie do poprawy oferty turystyczno – kulturalnej miasta i pozwalające na poprawę jego wizerunku.

 

Projekt obejmował swym zakresem:

 1. zagospodarowanie terenu wokół Hali, w tym:
  - budowę dróg wewnętrznych i parkingów oraz dróg dojazdowych wokół hali,
  - budowę murów oporowych i ogrodzenia od strony wschodniej,
  - przebudowę kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  - instalację oświetlenia terenu,
  - roboty teletechniczne (przebudowę sieci telekomunikacyjnych, instalację systemu parkingowego i telewizji dozorowej, przebudowie sieci SN i nn),
  - roboty wykończeniowe (tereny zieleni).

 2. uzupełnienie brakującego wyposażenia o następujące elementy:
  - układy przyłączeniowe dla telewizji,
  - system zaciemniania hali,
  - podest ruchomy,
  - instalacja ciepła technologicznego i wody lodowej,
  - instalacja klimatyzacji pomieszczeń biurowych,
  - instalacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń VIP,
  - sauny – 2 sztuki,
  - dźwig osobowy przy schodach wejściowych.

  Głównym celem projektu była poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury widowiskowo – sportowej.

    

Efekty realizacji projektu

    Hala stanowi o przewadze konkurencyjnej Lublina tworząc zaplecze sportowe dla korzystających z niej klubów oraz miejsce imprez masowych o dużej skali. Hala pozwoli na zwiększenie aktywności na terenie Lublina poprzez organizację dodatkowych imprez niecyklicznych. Organizowane są imprezy komercyjne takie jak festyny, turnieje, koncerty.

    Budowa Hali umożliwiła organizację wydarzeń kulturalno – sportowych wysokiej rangi, co wpływa na promocję miasta i poprawę jego wizerunku. W trakcie trwania koncertów lub innych wydarzeń o charakterze masowym, z udziałem gwiazd, telewizji i radia, wykorzystywana jest możliwość przyciągania odbiorców spoza miasta, w tym turystów krajowych i zagranicznych.

    Oddziaływanie projektu widoczne jest we wzmożonej aktywności pracy MOSiR. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę warunków rozwoju usług turystycznych oraz innych dziedzin działalności gospodarczej na terenie miasta.

    Realizacja projektu pt. „Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10” pozwoliła na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i osiąganie stałych korzyści w sposób równomierny przez cały rok kalendarzowy, ale przede wszystkim stanowi odpowiedź na najnowsze trendy w ruchu turystycznym.

 

 

Ważniejsze imprezy i wydarzenia, które odbyły się w Hali Globus:

Rok 2006

- Koncert Piotra Rubika "Tu Es Petrus",

- Champions on Ice - rewia na lodzie z udziałem największych światowych sław olimpijskich lodowisk,
- Puchar Europy w Karate Eventus 2006
- Czarnoksiężnik z krainy Oz - rewia na lodzie dla dzieci i młodzieży
 

Rok 2007

- Walentynki na lodowisku,
- Impreza charytatywna "Nie jesteś sam - pomóż" - Polski Komitet Pomocy Społecznej,
- Gaelforce Dance, podczas którego
30 irlandzkich tancerzy zaprezentowało wielkie show taneczno-muzyczne,

- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze",
- Mecz hokeja-
pierwszy mecz hokeja w Lublinie (LHT Globus - Warsaw Canadians (6:9). Gościem honorowym był Krzysztof Oliwa, widowisko zgromadziło ok. 4000 widzów,

- Rythm of the Dance – Legenda tańca Irlandzkiego,
- Koncert Piotra Rubika "Psałterz Wrześniowy",
- Fitness dla każdego - warsztaty,
- Niećpa 2007 - Bezpieczne miasto, bezpieczna wieś, narkotykom stop",

- Mecz reprezentacji kobiet w piłce ręcznej Polska -Serbia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW