Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta).
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
386 238 560,46 PLN
Wartość dofinansowania: 
298 453 619,23 PLN
Źródła finansowania: 
Fundusz Spójności
Nazwa programu: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Działanie: 
6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T
Priorytet: 
VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN – T
Termin realizacji projektu: 
20.02.2008 - 31.12.2014
Opis: 

Infrastruktura

Projekt „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)” jest elementem projektu, który po zrealizowaniu będzie stanowił spójne połączenie układu komunikacyjnego miasta Lublina z obwodnicą dla miasta Lublina i dotyczy budowy odcinka drogi krajowej nr 19 o łącznej długości 5,800 km, w tym:
1) na terenie Lublina - przedłużenie al. Solidarności o długości 3,8 km od skrzyżowania
z al. Warszawską do granicy miasta, zadanie realizowane przez Gminę Lublin;
2) poza granicami Miasta Lublin na terenie Gminy Jastków – droga o długości 2,0 km od granic miasta do północno-zachodniego wielopoziomowego węzła drogowego "Dąbrowica", zadanie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
Obydwa wymienione odcinki stanowią drogę krajową nr 19, która będzie trasą dwujezdniową z pozostawieniem terenu na budowę docelowego trzeciego pasa ruchu po stronie zewnętrznej jezdni w obu kierunkach ruchu.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wybudowanie jednej z trzech dróg dojazdowych do obwodnicy (al. Solidarności), która stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła „Dąbrowica” - obwodnicy Lublina oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy.

Wizualizacja
fot. Mosty Katowice - wizualizacja projektu

Zakres projektu

Trasa główna drogi o długości 3,800 km będzie obejmowała:
- przebudowę i rozbudowę odcinka istniejącej al. Solidarności o długości 0,863 km;
- budowę nowego odcinka al. Solidarności o długości 2,937 km.
Drogi dojazdowe: dostosowywane do nowego przebiegu al. Solidarności o łącznej długości 4,823 km.
Obiekty inżynieryjne w kierunku od granicy miasta do centrum miasta:
- 5 wiaduktów drogowych: w ciągu ul. Głównej, w ciągu ul. Mgielnej, 2 wiadukty drogowe nad Al. Solidarności oraz wiadukt w ciągu Al. Warszawskiej,
- dwa mosty nad rzeką Czechówką oraz ciągiem pieszo-rowerowym,
- kładka pieszo rowerowa.

Efekty realizacji projektu 

Efektem realizacji projektu będzie budowa trasy głównej, dróg dojazdowych oraz obiektów inżynieryjnych. Wybudowana infrastruktura drogowa spowoduje przejęcie większości ruchu drogowego (ok. 80-85%) z dotychczasowej al. Warszawskiej, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku, a w przyszłości spowoduje przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę Lublina. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia rangi Lublina jako głównego ośrodka rozwoju regionu oraz wpłynie pośrednio na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miasta.

Projekt jest komplementarny między innymi z projektami:
- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19”, który stanowić będzie kolejną drogę dojazdową do obwodnicy miasta Lublin oraz wyjazd z miasta w kierunku powstającego Portu Lotniczego Lublin. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Lublin i współfinansowana jest z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.
- „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”, odcinek stanowić będzie trzecią drogę dojazdową (przedłużenie ul. Poligonowej) do obwodnicy Miasta Lublin.
- „Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin – Piaski”, która na odcinku od węzła Dąbrowice do węzła Witosa stanowić będzie obwodnicę miasta Lublin - projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Podpisanie umowy

21.08.2012 r. - podpisanie umowy z wykonawcą prac, firmą Budimex. fot. UM Lublin

Informacja dostępna również na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych , pod adresem: http://www.cupt.gov.pl/?id=1175

Ruszyła budowa drogi objętej projektem. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=174255

W dniach od 20 grudnia 2012 do 11 stycznia 2013 miała miejsce wystawa, na której prezentowano wizualizację oraz początki realizacji projektu. Uroczyste otwarcie wystawy: http://bip.lublin.eu/fundusze/index.php?t=200&id=180858

Zdjęcie z wystawy. fot. UM Lublin.

Wystawa

Prasa o projekcie:
http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,48724,13138836,Mielismy_ponad_miliard_z_UE__Na_co_wydalismy__ZOBACZ.html

http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131003/FOTOSTORY/131009845

POIS

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW