Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
2 935 659,74 PLN
Wartość dofinansowania: 
2 054 961,80 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013
Działanie: 
7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
Priorytet: 
VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Termin realizacji projektu: 
15.11.2007 – 31.12.2013
Opis: 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Cele projektu
Głównymi celami projektu są: kreowanie idei kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz edukacji obywatelskiej; wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego, aktywności instytucji kultury oraz skoncentrowanych wokół tych instytucji przemysłów kultury do kształtowania zintegrowanych produktów turystycznych; wzmocnienie i kreowanie Lublina jako regionalnego i międzynarodowego centrum działalności kulturalnej – ośrodka kontaktów kulturalnych Wschód-Zachód, inspirowanie społecznego ruchu kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze; prowadzenie informacji kulturalnej.

Zakres projektu
W ramach inwestycji został wybudowany trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek o zwartej bryle z salą muzyczną na poziomie piwnicy, trzema salami klubowymi na parterze oraz biblioteką na pierwszym piętrze.
Pomieszczenia instytucji kultury wyposażono w sprzęt umożliwiający szeroką działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej (między innymi scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem, stelaże i gabloty wystawiennicze, sprzęt komputerowy oraz sprzęt audio-video). W ramach wyposażenia zainstalowano obsługujące głos oraz wizję kamery obrotowe (wraz z rejestratorem), co umożliwi przeprowadzenie różnego typu wideokonferencji, archiwizacji wydarzeń kulturalnych, przeglądanie materiałów, spotkań, imprez na żywo w Internecie itp. Ponadto w budynku dostępne są również video i audio przewodniki w formie informatorów multimedialnych - publicznych punktów dostępu, przystosowanych także dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo zainstalowano system sygnalizacji i powiadamiania o pożarze, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, a także zewnętrzny hot spot.

Efekty realizacji projektu
Widocznym efektem realizacji inwestycji jest powstanie siedziby Dzielnicowego Domu Kultury o powierzchni zabudowy budynku 219,96 m2, kubaturze 2309,63 m2, powierzchni użytkowej 742,59 m2. Budowa instytucji kultury stworzyła warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką, szczególnie w zakresie dziedzin teatralnych, muzycznych, tanecznych i kultury słowa. Efektem społeczno-gospodarczym projektu są liczne korzyści dla społeczności lokalnej oraz regionu związane z wykorzystaniem zasobów ludzkich. Istotny jest wpływ projektu przede wszystkim na przeciwdziałanie marginalizacji życia kulturalnego, wzrost znaczenia kultury jako czynnika wpływającego na zwiększenie zatrudnienia i poziomu życia mieszkańców oraz na rozwój społeczno-gospodarczy. W dłuższej perspektywie wpłynie to na zwiększenie kapitału ludzkiego w Mieście, powiecie i województwie a tym samym na wzmocnienie konkurencyjności regionu.

Dom Kultury w marcu 2012 roku.           fot. DDK Węglin
Dom Kultury w marcu 2012 roku. fot. DDK Węglin
RPO

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW