Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
7 348 200,85 PLN
Wartość dofinansowania: 
5 143 740,54 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
Działanie: 
7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki
Priorytet: 
VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Termin realizacji projektu: 
26.09.2007 - 30.09.2011
Opis: 

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Cele projektu

Realizacja projektu miała na celu budowę brakujących odcinków ścieżek rowerowych, które są niezbędne do powstania spójnego systemu ciągów pieszo – rowerowych w Lublinie, zwiększających m.in. dostępność do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miasta.

Efekty realizacji projektu

W 2011 r. zakończona została realizacja ścieżki rowerowej w dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie, na terenie realizowanego parku. Ciągi rowerowe przebiegają przez centralną a następnie wschodnią część Parku i łączą się z istniejącą ścieżką rowerową w ul. Jana Pawła II. Inwestycja objęła swoim zasięgiem nie tylko budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej, ale także kładki dla pieszych, schody terenowe oraz oświetlenie. Projekt obejmował również budowę amfiteatru. Długość wykonanego fragmentu ścieżki wyniosła około 3,1 km.

W zakres projektu wchodziły także odcinki ścieżek zrealizowane przez miasto w latach 2007 – 2008:

- Ścieżka rowerowa po prawej stronie Zalewu Zemborzyckiego od Al. Bryńskiego do pętli autobusowej. Inwestycja została zrealizowana w 2008 roku i obejmowała budowę ścieżki rowerowej o całkowitej długości 1,468 km.

- Ścieżka rowerowa na odcinku od Dworku Graffa do ul. Zawilcowej. Odcinek o długości 489 m przebiega między lewym brzegiem Bystrzycy a terenami ogródków działkowych.

Projekt „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” realizowany był w partnerstwie z Towarzystwem dla Natury i Człowieka, które skupia entuzjastów turystyki rowerowej. Ścieżki, będące przedmiotem projektu, łączą się z istniejącymi tworząc bezpieczny system ścieżek rowerowych na terenie miasta. Infrastruktura ścieżek stworzyła system, zapewniający mieszkańcom dogodne warunki rekreacji i turystyki. Pozwoliła również na skomunikowanie odległych od siebie terenów miasta, umożliwiając bezpieczną i komfortową podróż. Dodatkowo umożliwi ła użytkownikom ścieżek odwiedzenie interesujących pod względem turystycznym rejonów Lublin.

Ścieżki

W dniach 20 września - 3 października 2010 roku na Placu Łokietka pod lubelskim Ratuszem można było obejrzeć wystawę poświęconą kluczowym inwestycjom obecnej kadencji Prezydenta Miasta Lublin. Wśród inwestycji znalazła się Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie.

W wyniku realizacji projektu powstały ścieżki prowadzące z różnych części Lublina nad Zalew.


Ścieżki rowerowe

W dniach od 18 stycznia do 10 lutego 2012 roku w Galerii lubelskiego Ratusza prezentowana była wystawa fotograficzna przedstawiająca wybrane lubelskie projekty inwestycyjne dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Na fotografiach powyżej projekt: "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie."

Wystawa została również przygotowana w wersji elektronicznej przez portal Gazeta.pl i dostępna jest pod adresem:

http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,35640,11112873,Co_Lublin_zbudowal_i_zbuduje_za_kase_z_UE_ZOBACZ.html

O projekcie przeczytać też można na stronie 11 wydawnictwa MRR:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Prasa o projekcie:
http://lublin.gazeta.pl/lublin/56,48724,13138836,Sciezki_rowerowe,,12.html

RPO

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW