Brama muzealna (wyróżnienie w kategorii "Turystyka" 2016 r.)
Pierwszy box
Partner: 
Latgalski region planowania (Łatwia)
Całkowita wartość projektu: 
142 849,5 euro
Wartość dofinansowania: 
Brak
Termin realizacji projektu: 
2013-2015
Opis: 

Cele projektu:
Główny cel projektu to promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i turystyki na obszarze transgranicznym Litwy, Łotwy i Białorusi.
Działania:
Podnoszenie kompetencji pracowników muzealnych, opracowanie wspólnego produktu muzealnego i modernizacja podstawowej infrastruktury i ekspozycji muzealnych, jak również opracowanie i realizacja przedsięwzięć marketingowych; opracowanie nowych litewsko-łotewsko-białoruskich transgranicznych szlaków i map turystycznych; przeprowadzenie touru promocyjnego dla operatorów turystycznych; zapewnienie muzeom nowoczesnego sprzętu komputerowego i specjalistycznego; udział w wizytach studyjnych po muzeach regionów biorących udział w projekcie, jak też za granicą; opracowanie wspólnego turystycznego produktu muzealnego, poprawa infrastruktury muzeów i ich ekspozycji, realizacja planu marketingowego.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW