Blisko, coraz bliżej
Pierwszy box
Beneficjent: 
Całkowita wartość projektu: 
168 343 PLN
Wartość dofinansowania: 
109 423 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: 
PHARE FMP 2002
Termin realizacji projektu: 
01.12.2004 - 31.07.2005
Opis: 

Ideą projektu było nawiązania ścisłej współpracy kulturalnej pomiędzy Lublinem, Łuckiem i Brześciem.  Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej partnerzy projektu: Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Łuck, Urząd Miasta Brześć i Centrum Kultury w Lublinie mogli przystąpić do konkretnych działań, czego efektem było powołanie do życia w styczniu 2005 r. Euroregionalnego Ośrodka Informacji i Współpracy Kulturalnej. W ciągu siedmiu miesięcy Ośrodek zrealizował szereg przedsięwzięć, których celem było zbudowanie podstaw systematycznej współpracy kulturalnej między samorządami miejskimi oraz instytucjami i organizacjami kulturalnymi Lublina, Łucka i Brześcia.

 


Dziecięcy Chór Skowronki z Miejskiego Domu Kultury w Lublin fot. UM Lublin
 


Efekty realizacji projektu

W ramach projektu odbyły się trzy wizyty studyjne. Przedstawiciele środowisk kultury Łucka i Brześcia gościli w Lublinie, reprezentacja lubelskich instytucji kultury odwiedziła Łuck i Brześć. Dzięki spotkaniom, warsztatom, wizytom w instytucjach kultury i imprezom kulturalnym nawiązane zostały kontakty pomiędzy osobami ze świata kultury trzech zaprzyjaźnionych miast. Powstały wstępne projekty wspólnych przedsięwzięć.
Największym wydarzeniem w ramach projektu były Euroregionalne Młodzieżowe Prezentacje Artystyczne „Blisko, coraz bliżej” , które odbyły się w czerwcu 2005 r. W Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim i w Sali Nowej Centrum Kultury w Lublinie swoje umiejętności zaprezentowało 20 dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, wokalnych i muzycznych z Lublina, Łucka i Brześcia.
W ramach projektu stworzona została baza danych zawierająca instytucje, organizacje kulturalne oraz zespoły artystyczne Lublina, Łucka i Brześcia. Powstała czterojęzyczna strona internetowa poświęcona kulturze trzech miast  oraz wydawnictwo „Informator Kulturalny Lublin – Łuck – Brześć”.

 


Zespół Tańca Towarzyskiego Junist z Łucka fot. UM Lublin
 

Efektem realizacji projektu było zbudowanie podstawy do ścisłej współpracy kulturalnej Lublina, Łucka i Brześcia. Czynnikiem podkreślającym wagę projektu stały się osobiste kontakty nawiązane pomiędzy przedstawicielami środowiska kultury miast-partnerów projektu,. Powołano do życia Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej, który służył pomocą w nawiązywaniu transgranicznej współpracy kulturalnej oraz opracowywaniu wspólnych projektów i aplikowaniu o środki europejskie. Czterojęzyczna strona internetowa www.kultura.euro-region.pl dostarczała informacji o instytucjach i organizacjach kulturalnych, zespołach artystycznych i imprezach kulturalnych w Lublinie, Łucku i Brześciu.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Phare Fundusz Małych Projektów            (Phare FMP 2002)

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW