AWANS - Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
633 220 PLN
Wartość dofinansowania: 
482 776 PLN
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie: 
1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka
Priorytet: 
I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Termin realizacji projektu: 
02.01.2007r. - 29.02.2008r.
Opis: 

Beneficjentem ostatecznym projektu była młodzież z osiedla im. Antoniny Grygowej w wieku 15 - 24 lata (20 osób) sprawiająca problemy wychowawcze, pochodząca z rodzin ubogich, zagrożona dysfunkcjami społecznymi.
 

 

Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży zamieszkującej osiedle im. A. Grygowej.

 

Wsparcie dla każdej osoby objęło:
- indywidualne spotkania z psychologiem - 18 godz.
- uczestnictwo w grupach wsparcia - 24 godz.
- kurs komputerowy - 144 godz.
- kursy językowe (angielski i niemiecki po 96 godz.)
- 2-tygodniowy obóz językowy będący uzupełnieniem kursów językowych
- warsztaty edukacyjno-kulturalne - 4 wyjazdy
- warsztaty edukacyjno-wychowawcze w sądzie, areszcie śledczym
 

 

Starsza grupa (18-24 lata) dodatkowo skorzystała z doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe - po 24 godz.) oraz kursów: 
- z zakresu robót budowlanych - 450 godz.
- prawa jazdy - 60 godz.
- kosmetyczny - 288 godz
- fryzjerski - 288 godz.
a także badań lekarskich

 

W ramach projektu powstało Centrum Aktywności Środowiskowej, które swoją ofertę programową skierowało do wszystkich mieszkańców ulicy Antoniny Grygowej, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zorganizowano obóz językowy w Chłapkowie, podczas którego uczestnicy mogli uczyć się języka angielskiego i niemieckiego, a także zwiedzić wspaniałe atrakcje Wybrzeża Bałtyckiego. W sierpniu odbyły się warsztaty edukacyjno-kulturalne w Kazimierzu.

 
 


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Grodzka 7
20-112 Lubli

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW