Alternatywy
Pierwszy box
Całkowita wartość projektu: 
3.000.980,41 zł.
Wartość dofinansowania: 
3.000.980,41 zł.
Źródła finansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa programu: 
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Działanie: 
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży
Priorytet: 
I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Termin realizacji projektu: 
1 luty 2006 r. - 29 luty 2008 r.
Opis: 

Cel projektu: Ograniczenie bezrobocia młodzieży z terenu miasta Lublina.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu aktywności bezrobotnej młodzieży,
 • Wsparcie zatrudnienia bezrobotnej młodzieży,
 • Umożliwienie bezrobotnej młodzieży wejścia na rynek pracy.


 Uczestnicy: Bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia zarejestrowana w MUP w Lublinie przez okres do 24 miesięcy oraz osoby bezrobotne poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Łącznie projektem zostanie objętych 714 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych.

 Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

 Działania realizowane w ramach projektu:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.


 Rezultaty udziału w projekcie:

 • Rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
 • Podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
 • Zdefiniowanie celów zawodowych,
 • Nabycie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy itp.,
 • Zdobycie dodatkowych uprawnień,
 • Podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
 • Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców,
 • Uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • Nabycie doświadczenia zawodowego,
 • Wypromowanie postaw przedsiębiorczości.


 Konferencja:

    W dniu 20 marca 2008r. w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przeprowadzona została konferencja prasowa upowszechniająca osiągnięte rezultaty projektu „Alternatywy”.
Z ramienia MUP w Lublinie w konferencji udział wzięli:

 • P. Artur Seroka - rzecznik prasowy MUP w Lublinie,
 • P. Edyta Zwierz – Referat Projektów i Programów,
 • P. Agnieszka Bicz – Referat Projektów i Programów.

 Uczestniczący w konferencji dziennikarze reprezentowali lokalne media: Kurier Lubelski, Radio eR, Radio Lublin i Radio Eska.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW