Akademia Solidarności (wyróżnienie w kategorii "Społeczeństwo obywatelskie" 2016 r.)
Pierwszy box
Beneficjent: 
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
Całkowita wartość projektu: 
100000 PLN
Wartość dofinansowania: 
60000 PLN
Nazwa programu: 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Fundacja im. Friedrich Eberta
Termin realizacji projektu: 
3-8.11.13, 16-22.11.14, 6-13.09.16, 21-27.02.16
Opis: 

Cel projektu:
Akademia Solidarności (AS) to międzynarodowy projekt, którego celem jest inspirowanie i wspieranie w rozwoju młodych elit intelektualnych Europy w nabyciu kompetencji dziennikarskich i obywatelskich oraz stworzenie programu absolwenckiego, który pozwala uczestnikom utrzymać ze sobą kontakt i zaangażować się w kolejne projekty.
Działania:
Głównym teatrem działań jest coroczna edycja AS. Co roku 16 uczestników projektu bierze udział w tygodniowych warsztatach w Gdańsku, podczas których zdobywają kompetencje oraz dzielą się swoim doświadczeniem. Warsztaty i zadania, z którymi mierzą się uczestnicy projektu są zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestnicy mają możliwość pracowania w dużym międzynarodowym zespole, w mniejszych grupach eksperckich oraz indywidualnie pod okiem trenera. Rezultatem warsztatów są przygotowane przez uczestników pod okiem ekspertów: publikacja oraz publiczna debata/dyskusja panelowa. Językiem wykładowym Akademii jest język angielski. Ponadto, w ramach klubu absolwenta asystentami i facylitatorami są zawsze uczestnicy poprzednich edycji. Absolwenci Akademii Solidarności stale publikują również swoje artykuły, recenzje, opinie, analizy polityczne i raporty na łamach dwumiesięcznika New Eastern Europe oraz Eastbook.eu.

Wyszukaj według

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW