Agenci zmian: YMCA a doskonalenie młodzieży na rzecz transformacji społecznej (wyróżnienie w kategorii "Społeczeństwo obywatelskie" 2014 r.)
Pierwszy box
Partner: 
Y's Men International Region Denmark
Termin realizacji projektu: 
lipiec 2013 - styczeń 2014
Opis: 

W listopadzie 2013 roku odbyło się seminarium dla młodych liderów YMCA z całej Europy. Tydzień czasu spędziliśmy w Gdyni, by skupić się na kwestii dalszego rozwoju tego projektu. Wszyscy uczestnicy byli proszeni o przyjście z pomysłem na projekt z zakresu Transformacji Społecznej w ich lokalnym środowisku. Podczas seminarium dyskutowaliśmy o tym, czym jest Transformacja Społeczna i jak można wpłynąć na społeczeństwo, np. poprzez wdrożenie projektów planowanych na seminarium. Zachęcaliśmy uczestników do myślenia o tym, dlaczego ich projekt jest potrzebny, jaka jest grupa docelowa projektu oraz jaki jest ich plan oddziaływań na tą grupę.

 

Skorzystaliśmy z wielkiej historii miejsca, by zainspirować oraz wprowadzić uczestników w atmosferę ruchu Solidarności o rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego w tym regionie, realizowanym poprzez strajki robotnicze w latach 1970-80 dzięki zwykłym ludziom. Zwalczyli oni komunizm, dokonując pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Mieliśmy zaszczyt gościć członków grupy koordynatorów wspomnianych wydarzeń, którzy podzielili się doświadczeniem z tych czasów. Wszystko to w połączeniu z wrażeniami pięknego miasta mocno wpłynęło na proces nabycia doświadczenia przez naszych uczestników.

W realizacji pomysłu pomagali nam młodzi ludzie, a trzech głównych koordynatorów pochodziło z YES Group (YMCA European Spectrum – Europejska Grupa YMCA) w wieku 25-27 lat. Ważnym aspektem seminarium była wzajemna nauka. Prowadziliśmy moduły, podczas których uczestnicy pomagali sobie nawzajem z projektami. W ten sposób uczyli się poszukiwać różne wartości członków grupy, angażować różne osoby o różnej wiedzy, doświadczeniu itd.

 

Pod koniec seminarium zaplanowany był dzień pracy nad projektami, wymiany pomysłów, jak również wsparcia od koordynatorów. Po powrocie do domu większość uczestników opracowała konkretne pomysły i koncepcje własnych projektów w ramach lokalnych oddziałów YMCA z zamiarem ich wdrożenia w swoim lokalnym środowisku. Wiele osób nawiązało liczne międzynarodowe kontakty w ramach grup roboczych. Na przykład, członek YMCA z Rosji oraz inny członek YMCA z Holandii dzięki dalszej współpracy zdobyli poparcie od rosyjskiego oddziału YMCA na wizytę do jednego z oddziałów YMCA w Holandii.

 

W naszym projekcie udział wzięło 39 osób z 17 krajów: Białoruś (1), Czechy (2), Niemcy (1), Islandia (3), Irlandia (1), Włochy (2), Litwa (7), Holandia (1), Polska (6), Rosja (4), Słowacja (1), Hiszpania (1), Ukraina (2), Wielka Brytania (5). Kraje zamorskie były reprezentowane przez Brazylię i Kanadę (1).

 

Osiągnięcia projektu są następujące:

1. Seminarium doprowadziło do nawiązania osobistych kontaktów roboczych w przestrzeni całego kontynentu, rezultaty tych kontaktów już są widoczne w innych pokrewnych projektach.

2. Przedstawiliśmy różne modele i pomysły, aby pomóc uczestnikom. Podstawowe koncepcje: Innowacje oparte na Projektowaniu – Przedsiębiorczość – Transformacja Społeczna.

3. Indywidualne podejście: przygotowaliśmy szablony koncepcji oraz analizy barier i potencjału. Każdy uczestniczący otrzymał ulotkę z dostosowanym szablonem Modelu Biznesowego, który ułatwia identyfikację potrzeb projektu i nadaje mu strukturę.  Włączamy do programu również ćwiczenia z budowania świadomości marki (branding), aby pomóc uczestnikom w zrozumieniu swoich wartości.

4. Zachęcamy uczestników do zauważenia różnicy i podobieństwa pracy z ludźmi, pochodzącymi z innych kultur, oraz mających inne pomysły i zwyczaje. Podkreślamy też ważność wzajemnego porozumienia i szacunku, a także staramy się zdobywać wiedzę ze wszystkiego, co jest dostępne w środowisku.

 

Naszym oczekiwaniem było opracowanie 10 nowych projektów wywodzących się z seminarium. Niektóre z nich znajdują się obecnie na etapie wdrożenia. Zakładamy, że każdy z projektów dotrze do 50 osób. W wyniku szacujemy dotarcie do ponad 500 osób, do których projekt dotrze drogą pośrednią.

Na seminarium uczestnicy mieli możliwość dołączyć się do tworzenia nowej strategii Światowego Aliansu YMCA (WAY) i budowania platform działalności, które mają być przygotowane na spotkanie Światowej Rady Aliansu YMCA (WAY), odbywającej się w Estes Park (USA) w lipcu 20014 roku. Oczekuje się 2.000 uczestników z całego świata. Podczas seminarium opracowaliśmy sporo materiałów. Stworzyliśmy szablon koncepcji, jak również dostosowaliśmy szablon Modelu Biznesowego. Przygotowaliśmy kilka prezentacji w Power Point, które można znaleźć w załączeniu. Dzięki sieci współpracy naszych uczestników zachodzi efekt synergii w procesie tworzenia i realizacji projektów.

Na przykład, uczestnicy z Islandii nawiązali relacje partnerskie z UN Woman w Islandii (ang. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet, skrót: ONZ Kobiety); Islandski Oddział YMCA nawiązał współpracę z Komisją Praw Człowieka YWCA (Young Women's Christian Association) w obrębie projektu, który skupiał się wokół przemocy w rodzinie.

 

Dany projekt jest wkładem do Programu Światowego Aliansu YMCA o nazwie Agenci Zmian. Jest także zgodny z Europejską Strategią YMCA. Skupia się na Transformacji Świadomości Społecznej w Europie i na Polityce Młodzieżowej. Mamy do zaoferowania także inne szkolenia dla Agentów Zmian, które dziś są realizowane bądź są w trakcie przygotowania, np. Seminarium Polityki Młodzieżowej w Berlinie, odbywające się w lipcu. W projektach tego typu bierze udział młodzież z całej Europy.

Wyszukaj według

Dane kontaktowe:

Telefon:
+ 420 224 872 022
Adres:

ul. Na Porici 12, 110 00 Praha 1, Czechy

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW