Projekty współpracy transgranicznej
i terytorialnej

Projekty inwestycyjne
i infrastrukturalne

Projekty nieinwestycyjne

Projekty nagrodzone w konkursie projektów transgranicznych

Wyszukaj według

Aktualności

Umowa o dofinansowanie projektu LUBInclusiON na kwotę 13,7 mln zł podpisana.
27.06.2018
W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Lublin pani Ireny Szumlak podpisał umow
„Lokalne Forum Dialogu: Zrównoważone zamówienia publiczne i Nabór do Sieci Transferu URBACT”
24.10.2017
Szanowni Państwo,
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"
23.10.2017
W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk podpisał umowę o dofinansowanie projektu: "Aktywni i samodzielni.

Vobacom Rozwiązania internetowe, Webdeveloping, Strony WWW